Software Ontwikkeling

Bij de invoering van applicaties ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen passen we zoveel mogelijk standaard software toe.

Bij iedere organisatie is er echter altijd wel een specifiek deel van het proces dat niet goed door een standaard applicatie ondersteund kan worden. Voor deze specifieke toepassingen ontwikkelen we zelf (database)applicaties.

Oracle (Oracle Corporation) wordt ingezet voor de zwaardere applicaties en 4D (4D Inc.) voor de middelzware toepassingen. De keuze is mede afhankelijk van de bij de klant aanwezige operating systems, infrastructuur en kennis.

De afgelopen 20 jaar hebben we diverse soorten programma's ontwikkeld; traditionele client-server applicaties, web-based applicaties en iPhone- en iPad-apps. De toepassingsgebieden zijn uiteenlopend; elektronische patiëntendossiers, applicaties ter ondersteuning van de workflow, financiële applicaties, document-management applicaties en (mobiele) urenregistratie apps. Gebruikers zijn te vinden bij universiteiten, industrie en (semi)overheid.

Medisch-wetenschappelijke applicaties

Andere applicaties

Voor de ontwikkeling van vrijwel alle web- en mobiele applicaties wordt inmiddels gebruik gemaakt van het AngularJS opensource webapplicatieframework van Google.

Expertise met betrekking tot AngularJS, Node.js, Git, PHP, JavaScript, HTML5, SQL, JSON en XML is aanwezig.